Període mitjà de pagament

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL

3 TRIMESTRE ANY 2022

16,49 dies

Subscriure a