Noticies

04/03/2022 Actualitat
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables convocatòria 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Masdenverge les següents subvencions: Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines Pressupost...
28/02/2022 Actualitat
L'Ajuntament de Masdenverge i la Regidoria de Serveis Socials es suma a la recollida de productes i material de primera necessitat per al poble ucranià. Els productes més necessaris són: MEDICAMENTS : Paracetamol (nens i adults), ibuprofè (nens i adults), antibiòtics, gases, benes, apòsits, crema...
28/02/2022
08/02/2022
Per tal de donar compliment al que disposa l'article 13.6 de la LOEPSF i DA 1a de la Llei 9/2013, es fa públic que el termini mig de pagament a proveïdors de l'administració municipal és de 15,65 dies.
Subvencions
08/02/2022
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per la convocatòria 2020, ha concedit...
08/02/2022
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions vinculades al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM), per l'anualitat 2021, ha aprovat la següent subvenció: Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge Concepte: Pla d'Acció Municipal (PAM) despeses corrents Pressupost Elegible: 50.000,00 euros % concedit:...
22/07/2016
18 MARÇ 7 OCTUBRE

Pàgines