Subvencions de Salut Pública

04/03/2022 Actualitat

Subvencions de Salut Pública

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables convocatòria 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Masdenverge les següents subvencions: 
 
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost elegible: 9.672,00 euros
Import concedit: 7.984,72 euros
 
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent Cívic
Pressupost elegible: 3.110,41 euros
Import concedit: 2.567,80 euros
 
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública
Pressupost elegible: 10.362,03 euros
Import concedit: 7.127,99 euros