PERMÍS PER A LA INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

08/11/2022

PERMÍS PER A LA INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER SOL.LICITAR PERMÍS PER A LA

INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

• Polígon i parcel·la o carrer de la instal·lació

• Pressupost instal·lador

• Projecte o memòria de l’empresa instal·ladora

• Certificat tècnic instal·lador

• Certificat de seguretat i solidesa de la coberta on es col·loquen les
plaques