Piscina Municipal - Horaris i Preus

 • Calendari: 11/9/2018

  La Regidoria d'Esports comunica que el dia 25 de juny  s’obrirà la piscina municipal en horari de 12:00h a 15:00h i de 16:00h a 21:00h

   

   

  A partir del dilluns 20 de juny ja es pot passar per l’Ajuntament a fer els abonaments per la temporada i per als cursets de natació.

   
   

  Epígraf primer. SERVEI DE PISCINA

  1. Entrada individual majors de 4 anys, per dia

  3,00

  2. Abonaments (majors de 4 anys:)

   

  a) Abonament individual per 15 dies no consecutius

  33,30

  b) Abonament individual per un mes

  27,90

  c) Abonament individual per una quinzena natural

  15,25

  d) Abonament individual temporada

  53,65

  e) Abonament familiar per un mes

  47,40

  f) Abonament  familiar temporada

  93,20

  Als efectes d’aquest epígraf, s’entén per temporada el període comprès entre el dia 24 de juny i el 31 d’agost, ambdós inclosos, de cada any.

   

  Epígraf segon. CURSOS DE NATACIÓ A LA PISCINA MUNICIPAL:

  a) Curs juliol. Preu per persona

  41,17

  b) Curs juliol. Preu per dues persones d’una mateixa unitat familiar

  70,73

  c) Curs agost. Preu per persona

  41,17

  d) Curs agost. Preu per dues persones d’una mateixa unitat familiar

  70,73

  e) Curs durant una quinzena natural. Preu per persona

  22,21

  f) Inscripció als 2 cursos. Preu per persona

  71,23

  g) Inscripció als 2 cursos. Preu per dues persones d’una mateixa unitat familiar

  122,49

  La setmana de Festes Majors no hi ha curs de natació.

   

  El pagament el pot fer efectiu mitjançant ingrés directe a les oficines municipals o mitjançant ingrés al compte de l Ajuntament a ES 88 0182 5634 11 0200021845 (BBVA)