Diumenge, 09 de Agost de 2020
Masdenverge Masdenverge
Montsià
Terres de l'Ebre
 
 
AJUNTAMENT
Benvinguda de l'Alcalde
Les Persones
Serveis Generals
CONVOCATÒRIES I ACORDS DE PLE
PMP - MOROSIDAD
ANUNCI BORSA DE TREBALL
 
Registre de planejament urbanístic
 
ASSOCIACIONS
 
DEIXALLERIA A MASDENVERGE
 

 
  
AJUNTAMENT

  ANUNCI BORSA DE TREBALL


 
Borsa de treball d'Auxiliar administratiu de l'Ajuntament de Masdenverge

S'interromp el termini per a la presentació d'instàncies fins que es mantingui l'estat d'alarma i que les persones aspirants que vulguin presentar la instància de participació ho podran fer quan s'aixequi la vigència de l'estat d'alarma, moment en què es reprendran els terminis i que s'informarà a través de la web de l'Ajuntament del dia en que es reiniciaran els terminis. 

 

ANUNCI
 
Ajuntament de Masdenverge
Per Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Masdenverge núm. 2020-0000015 de data
19 e febrer de 2020. es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que
ha de formar part d’una Borsa de treball d’Auxiliar administratiu de l’Ajuntament de
Masdenverge, grup C, Subgrup C2 mitjançant concurs-oposició, d’acord amb les
bases que tot seguit es transcriuen:
PROPOSTA DE BASES:
BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ AUXILIAR ADMINISTRATIU C-2
DE L’AJUNTAMENT DE MASDENERGE – CONCURS-OPOSICIÓ

 
 
 

Prem AQUÍ
 
EL POBLE
Història
Comerços i Empreses
 
TURISME
Situació
Com Arribar-hi
Rutes turístiques
ALLOTJAMENT RURAL
 
Avís legal i política de privacitat
 
Serveis
Contacta